Duyu Bütünleme, MSS nin değişik seviyelerinde meydana gelen nörolojik süreçtir. İnsan davranışının anlaşılması için teorik bir çerçeve oluşturmamıza yardımcı olur. 

A. Jean Ayres’ e göre;  Duyu Bütünleme; kişinin, vücudundan ve dış çevreden gelen duyusal bilgileri, vücudu etkin bir şekilde kullanmayı imkan verecek şekilde işlemlediği nörolojik bir süreçtir (1989).

 

Ailelere yönelik olan bu eğitimde, Duyu Bütünleme' nin normal gelişimdeki yeri  ve Duyu Bütünleme Bozukluklarının günlük yaşamda ne gibi katılım zorlukları oluşturduğu tartışılacaktır.  

"Günlük yaşamda katılım zorlukları yaşayan bir bireyi  hangi uzmanlar değerlendirmelidir ve bu uzmanların niteliği nedir? Hangi zorluklarda Duyu Bütünleme terapi modeli kullanılmalıdır, hangi zorluklara bu model ile müdahale edilmemelidir? Birey yaşadığı zorluklar için hangi sıklıkta Duyu Bütünleme terapi modelinin kullanıldığı bir terapi programına dahil olmalıdır?" gibi soruların cevaplarını ve Duyu Bütünleme terapi modeli hakkında diğer merak ettiklerinizi eğitim süresince öğrenebilirsiniz.