1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2015 yılında Semiha Şakir Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümünü burslu olarak kazanmıştır. 2019 yılında Ergoterapi lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olmuştur. Mezuniyeti sonrasında Sense On bünyesinde aktif bir şekilde pediatrik popülasyon ile çalışmaya başlamıştır. 2020 yılında Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır ve hala devam etmektedir.

Lisans sürecinde çeşitli sempozyum ve kongrelerde katılımcı olup, çalışma arkadaşları ile yürüttüğü “Duyu Bütünleme Temelli Müdahale Üzerine Yapılan Araştırmanın Sonuçları” konulu çalışmayı sunmak üzere Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Sempozyumunda konuşmacı olarak yer almıştır. Bunun yanında kabul edilen bildirilerini sunmak üzere Mayıs 2018 tarihinde Güney Afrika, Cape Town’da Dünya Ergoterapi Kongresinde (WFOT, 2018) yer almıştır. 

Mezuniyetiyle sonrasında aktif olarak pediatrik popülasyon ile çalışmaya başlamıştır. Dr. Fzt. Aymen Balıkçı’nın geliştirdiği H.E.P Modeli (Homeostasis – Enrichment- Plasticity) yaklaşımında Asistan Eğitmen olarak görev almaktadır.

Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Süreçlerde Tamamladığı Eğitimlerden Bazıları:

 

 

  • Nöromotor Bozukluklarda Ekolojik Perspektif (H.E.P) – Asistan Eğitmen
  • Uluslararası Ayres Duyu Bütünleme ® Sertifika Programı (CLASI) – Asistan Eğitmen
  • Bebeklerde Duyusal Fonksiyonlar (TSFI testi uygulayıcısı) – Dr. Fzt. Aymen Balıkçı
  • Praksi için Klinik Değerlendirme ve Pratik Müdahaleler – Dr. Teresa May-Benson
  • Perception Action Approach (1&2) – Elaine Becker, Lisa N. Scher
  • DIR Floortime – Rosemary White

Ergoterapist Duygu Demirbaş hakkında detaylı özgeçmişe ulaşabilirsiniz:

duygu_demirbas_ot_msccand._95635.pdf