H.E.P

Nöromotor Bozukluklarda Ekolojik Perspektif

 

HEP modeli, pediatrik rehabilitasyon alanında çalışan profesyonellere, kanıta dayalı araçlar sunan, ekolojik bir yaklaşımdır. Özellikle nöromotor problemlerde; ekolojik sistemler teorisine dayalı kapsamlı bir bakış açısı sunan model; hareketi anlamak için maturasyonel teoriler, Algı- Aksiyon, Dinamik Sistemler, Nöronal Grup Seleksyon ve Duyu Bütünleme gibi temel teorileri inceler.

HEP modeli, hareket gelişimi ve hareket performansı üzerinde etkili olan homeostaz, duyusal işlem, emosyonel durum, motor yapı ve fonksiyonlar ile kognitif durumu hiyerarşik bir şekilde inceler ancak bu basamakların birbiri üzerindeki etkilerinin bu hiyerarşiden bağımsız olduğunu ortaya koyar. Programın birinci bölümünde model; içindeki bütün basamakların hareket üzerindeki etkilerini güncel kanıt ve teoriler ile ortaya koyarken, ikinci bölümde; bütün bu basamakların kapsamlı değerlendirmesinin ve yorumlanmasının üzerinde durur. Üçüncü bölümde; bütün bu basamakların müdahalesine yönelik kanıt temelli güncel yaklaşımları tartışır ve pratik uygulamalar ile destekler.

 

Birinci Bölüm Programı:

 • HEP Giriş
 • Motor gelişimi tanımlayan teoriler: maturasyonel teoriler, ekolojik teori, algı-aksiyon yaklaşımı, dinamik sistemler teorisi, nöronal grup seleksiyon teorisi, duyu bütünleme teorisi
 • Homeostaz ve homeostatik mekanizmaların hareket üzerindeki etkileri, allostazi
 • Duyusal sistemler, duyusal işlem ve duyu bütünlemenin hareket üzerine etkileri
 • Sosyal-duygusal gelişim, bağlanma ve bağlanma teorileri, fonksiyonel emosyonel gelişim kapasiteleri-emosyonel durumun hareket üzerine etkileri
 • Dinamik sistemler açısından normal motor gelişimin incelenmesi: duyusal-motor gelişim, kas-iskelet gelişimi/biyomekanik modellenme, kas-denge teorisi, postüral kontrol ve motor kontrol mekanizmaları/gelişimleri
 • Bilişsel gelişimin evrelerine bakış ve davranışçı modeller (Skinner, Pavlov,..)

 

İkinci Bölüm Programı:

 • HEP kapsamlı değerlendirmeye giriş
 • Çevreyi kapsamlı değerlendirme yöntemleri: ebeveynler, ev, okul,…
 • Homeostazın kapsamlı değerlendirilmesi: fizyolojik ölçümler, gözlem ve ölçekler
 • Duyusal fonksiyonların ve duyusal işlemin değerlendirilmesi: gözlem, değerlendirme ve ölçekler
 • Fonksiyonel emosyonel gelişim kapasiteleri ile bağlanmanın değerlendirilmesi: gözlem ve ölçekler
 • Motor gelişim, postüral kontrol ile biyomekanik modelin değerlendirilmesi: gözlem, değerlendirme ve ölçekler
 • Bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi: bilişsel gelişim basamaklarının genel olarak değerlendirilmesi  
 • Değerlendirme verilerinin yorumlanması giriş

 

Üçüncü Bölüm Programı:

 • HEP kanıt temelli müdahaleye giriş: matürasyonel, kognitif, ekolojik, dinamik sistemler ve nöronal grup seleksiyon teoriler açısından müdahaleye bakış.
 • Değerlendirme verilerinin yorumlanması: dinamik sistemlere göre hipotez oluşturma.
 • Homeostaz için müdahale yöntemleri: allostazi mekanizmalarının desteklenmesi
 • Duyusal işlem ve duyu bütünlemeyi destekleyen stratejiler
 • Fonksiyonel emosyonel gelişimin desteklenmesi
 • Postüral kontrol ve biyomekanik fonksiyonlara yönelik stratejiler: kas denge teorisine göre müdahale, motor gelişlimin proksimal gelişim aralığında desteklenmesi, TheraTogs, Dynamic Scaffolding System (DSS)
 • Kognitif stratejiler: davranış değiştirme stratejileri, uygun pekiştireç kullanımı, beceri öğretimi stratejileri

 

 

Eğitim Ekibi:

 

Aymen Balıkçı, PT, PhD (Program ve Eğitim Lideri)

Duygu Demirbaş, OT, MSc (Cand.) (Asistan Eğitmen)

 

Planlanan Eğitim Tarihleri:

14-15-16 Şubat İzmir 1. Bölüm (Tamamlandı)

13-14-15 Mart İzmir 2. Bölüm (Tamamlandı)

14-15-16 Ağustos İzmir 3. Bölüm

17-18-19 Temmuz Adana 1. Bölüm (Tamamlandı)

21-22-23 Ağustos Adana 2. Bölüm

09-10-11 Ekim Adana 3. Bölüm

29-29-30 Ağustos Gaziantep 1. Bölüm

02-03-04 Ekim Gaziantep 2. Bölüm

26-27-28 Haziran 2020 1. Modül (Online) - Tamamlandı

Detaylı bilgi almak veya H.E.P modelini şehrinizde dinlemek isterseniz 05050523880 - 05377902507 bu numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz.