H.E.P

Nöromotor Bozukluklarda Ekolojik Perspektif

 

HEP modeli, pediatrik rehabilitasyon alanında çalışan profesyonellere, kanıta dayalı araçlar sunan, ekolojik bir yaklaşımdır. Özellikle nöromotor problemlerde; ekolojik sistemler teorisine dayalı kapsamlı bir bakış açısı sunan model; hareketi anlamak için maturasyonel teoriler, Algı- Aksiyon, Dinamik Sistemler, Nöronal Grup Seleksyon ve Duyu Bütünleme gibi temel teorileri inceler.

HEP modeli, hareket gelişimi ve hareket performansı üzerinde etkili olan homeostaz, duyusal işlem, emosyonel durum, motor yapı ve fonksiyonlar ile kognitif durumu hiyerarşik bir şekilde inceler ancak bu basamakların birbiri üzerindeki etkilerinin bu hiyerarşiden bağımsız olduğunu ortaya koyar. Programın birinci bölümünde model; içindeki bütün basamakların hareket üzerindeki etkilerini güncel kanıt ve teoriler ile ortaya koyarken, ikinci bölümde; bütün bu basamakların kapsamlı değerlendirmesinin ve yorumlanmasının üzerinde durur. Üçüncü bölümde; bütün bu basamakların müdahalesine yönelik kanıt temelli güncel yaklaşımları tartışır ve pratik uygulamalar ile destekler.

 

Birinci Bölüm Programı:

 • HEP Giriş
 • Motor gelişimi tanımlayan teoriler: maturasyonel teoriler, ekolojik teori, algı-aksiyon yaklaşımı, dinamik sistemler teorisi, nöronal grup seleksiyon teorisi, duyu bütünleme teorisi
 • Homeostaz ve homeostatik mekanizmaların hareket üzerindeki etkileri, allostazi
 • Duyusal sistemler, duyusal işlem ve duyu bütünlemenin hareket üzerine etkileri
 • Sosyal-duygusal gelişim, bağlanma ve bağlanma teorileri, fonksiyonel emosyonel gelişim kapasiteleri-emosyonel durumun hareket üzerine etkileri
 • Dinamik sistemler açısından normal motor gelişimin incelenmesi: duyusal-motor gelişim, kas-iskelet gelişimi/biyomekanik modellenme, kas-denge teorisi, postüral kontrol ve motor kontrol mekanizmaları/gelişimleri
 • Bilişsel gelişimin evrelerine bakış ve davranışçı modeller (Skinner, Pavlov,..)

 

İkinci Bölüm Programı:

 • HEP kapsamlı değerlendirmeye giriş
 • Çevreyi kapsamlı değerlendirme yöntemleri: ebeveynler, ev, okul,…
 • Homeostazın kapsamlı değerlendirilmesi: fizyolojik ölçümler, gözlem ve ölçekler
 • Duyusal fonksiyonların ve duyusal işlemin değerlendirilmesi: gözlem, değerlendirme ve ölçekler
 • Fonksiyonel emosyonel gelişim kapasiteleri ile bağlanmanın değerlendirilmesi: gözlem ve ölçekler
 • Motor gelişim, postüral kontrol ile biyomekanik modelin değerlendirilmesi: gözlem, değerlendirme ve ölçekler
 • Bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi: bilişsel gelişim basamaklarının genel olarak değerlendirilmesi  
 • Değerlendirme verilerinin yorumlanması giriş

 

Üçüncü Bölüm Programı:

 • Kapsamlı değerlendirme verilerinin analizi
 • ​Değerlendirme verilerinin yorumlanması
 • Dinamik sistemlere göre hipotez oluşturma
 • Bireysel farklılıklarına özel hedeflerin belirlenmesi 
 • Değerlendirme verilerine uygun tedavi yaklaşımları hakkında bilgi edinilmesi

 

Dördüncü Bölüm Programı:

 • HEP kanıt temelli müdahaleye giriş: matürasyonel, kognitif, ekolojik, dinamik sistemler ve nöronal grup seleksiyon teoriler açısından müdahaleye bakış.
 • Oluşturulan hipoteze uygun müdahalenin planlanması
 • Homeostaz için müdahale yöntemleri: allostazi mekanizmalarının desteklenmesi
 • Duyusal işlem ve duyu bütünlemeyi destekleyen stratejiler
 • Fonksiyonel emosyonel gelişimin desteklenmesi
 • Postüral kontrol ve biyomekanik fonksiyonlara yönelik stratejiler: kas denge teorisine göre müdahale, motor gelişlimin proksimal gelişim aralığında desteklenmesi, TheraTogs, Dynamic Scaffolding System (DSS)
 • Kognitif stratejiler: davranış değiştirme stratejileri, uygun pekiştireç kullanımı, beceri öğretimi stratejileri

 

 

Eğitim Ekibi:

 

Aymen Balıkçı, PT, PhD (Program ve Eğitim Lideri)

Duygu Demirbaş, OT, MSc (Cand.) (Asistan Eğitmen)

Ayten Kardaş, PT (Asistan Eğitmen)

İlkan Mursal, PT (Asistan Eğitmen)

Gülfem Ezgi Özaltın, PT, PhD (Cand.) (Asistan Eğitmen)

 

 

Dr. Fzt. Aymen Balıkçı

 

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını 2010 yılında Marmara Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalında, Doktorasını ise 2018 yılının başında Kocaeli Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalında “Taktil uyaranların, elektrofizyolojik, nöroanatomik ve davranışsal etkileri” adlı araştırma konusu ile tamamlamıştır. Mezun olduğundan bu yana pediatrik popülasyon ile çalışmaktadır. 2010 -2018 yılları arasında Amerika, İngiltere ve Avrupanın birçok ülkesinde Duyu Bütünleme, NDT/Bobath, DIR/Floortime, Bağlanma (DMM ve SAI gibi) , Pediatrik Yeme ve Beslenme Bozuklukları (SOS Feeding Therapy ve The Get Permission Approach gibi), Pediatrik Masaj, İşitsel Terapi  ve nörobilim ile ilgili birçok eğitime katılmıştır. Ayrıca Avrupa ve Amerikalı birçok bilim insanı ile ortak çalışmalar yürütmektedir. Amerika ve Avrupa’dan birçok dernek ve organizasyonla Türkiye’de özellikle duyu bütünleme ve gelişimin diğer alanlarına yönelik ortak eğitim organizasyonları düzenlemekte ve birçoğunda eğitmen olarak bulunmaktadır. Uluslararası Ayres Duyu Bütünleme Eğitimi Koalisyonu (ICEASI) kurucu üyesi olan uzman aynı zamanda yeni geliştirilmekte olan Ayres Duyu Bütünleme Değerlendirme testi (EASI) için uluslararası eksperlerden biri olarak görev yapmaktadır. Halen birçok üniversitenin ergoterapi ve fizyoterapi bölümünde pediatrik rehabilitasyon alanına yönelik lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Duyu Bütünleme Derneğinin kurucusudur ve aynı derneğin yönetim kurulu başkanıdır. Alanda birçok bilimsel yayını bulunmaktadır. Ayres Duyu Bütünleme konulu bir kitabın çeviri editörlüğünü yapmıştır ve Ayres Duyu Bütünleme konusunda kitap bölümü yazmıştır. Erken dönem deneyimlerinin, davranışsal, elektrofizyolojik ve nöroanatomik etkileri üzerine araştırmaları devam etmektedir. Ayrıca çocukluk döneminde görülen minör nörolojik bozuklukların (dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite, otizm, gelişimsel koordinasyon bozukluğu, duyu bütünleme ve praksi bozuklukları gibi) yaşamın ilk bir yılındaki belirteçleri ve bunların erken müdahalesi hem klinik hem de akademik özel ilgi alanını oluşturmaktadır.

 

Erg. Duygu Demirbaş

 

2019 yılında Ergoterapi lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olmuştur. Mezuniyeti sonrasında aktif olarak pediatrik popülasyon ile çalışmaya başlamıştır. 2020 yılında Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır ve hala devam etmektedir.

Lisans sürecinde çeşitli sempozyum ve kongrelerde katılımcı olup, çalışma arkadaşları ile yürüttüğü “Duyu Bütünleme Temelli Müdahale Üzerine Yapılan Araştırmanın Sonuçları” konulu çalışmayı sunmak üzere Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Sempozyumunda konuşmacı olarak yer almıştır. Bunun yanında kabul edilen bildirilerini sunmak üzere Mayıs 2018 tarihinde Güney Afrika, Cape Town’da Dünya Ergoterapi Kongresinde (WFOT, 2018) yer almıştır.

Mezuniyetiyle sonrasında aktif olarak pediatrik popülasyon ile çalışmaya başlamıştır. Dr. Fzt. Aymen Balıkçı’nın geliştirdiği H.E.P Modeli (Homeostasis – Enrichment- Plasticity) yaklaşımında ve Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programında Asistan Eğitmen olarak görev almaktadır.

 

Fzt. Ayten Kardaş

2016 yılında Erasmus programıyla Hogeschool van Arnhem en Nijmegen'de Health Professionals in International Perspective okumuştur. 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduğundan bu yana pediatrik popülasyon ile çalışmaktadır. Lisans sürecinden bu zamana çeşitli sempozyum ve kongrelere katılmıştır. 2018’de Josse De Cat, Patric Algoet Koen De Wulf, Genevieve Vienne, Dr. Marleen D’hondt ve Sabine Van Dale’in yer aldığı eğitim ekibinden NDT/Bobath eğitimini almıştır.2018 ‘in devam eden aylarında Dr. Gay L. Girolomi’nin eğitmenliğinde The Test of Infant Motor Performance  eğitimini tamamlamasıyla birlikte Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde risikli bebek gruplarıyla çalışmaya başlamıştır. 2019 yılında Uzm.Fzt. Beverly Cusick’in eğitmenliğini yaptığı Theratogs System eğitimine katılmıştır.2020 yılında NDT/Bobath eğitim ekibinin eğitmenliğinde Bobath Advanced Baby eğitimini bitirmiştir.2020 yılının ilerleyen aylarında Dr. Fzt. Aymen Balıkçı’nın geliştirdiği ve eğitimlerini verdiği HEP (Homeostasis-Enrichment-Plasticity) Modeli yaklaşımını tamamlamıştır. Daha sonrasında, H.E.P Modeli (Homeostasis – Enrichment- Plasticity) yaklaşımında Asistan Eğitmen olarak göreve başlamıştır. Devam eden süreçte, Praksi için Klinik Değerlendirme ve Pratik Müdahaleler kursunu  Dr. Teresa May-Benson’nın eğitmenliğinde tamamlamıştır. Şu an Uluslararası Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programı (CLASI) eğitimine devam etmektedir.

 

Uzm. Fzt. Gülfem Ezgi Özaltın

2015 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Programından mezun olmuştur. İnönü Üniversitesinde yaptığı yüksek lisans sonrasında doktora programına devam etmektedir. Aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Planlanan Eğitim Tarihleri:

 

2021 Programımız çok yakında sizlerle paylaşılacaktır. 

Detaylı bilgi almak için 0505 052 3880 - 0537 790 2507 bu numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz.