Praksi için Klinik Değerlendirme ve Pratik Uygulamalar

-İdeasyondan Pratiğe-

 

Eğitmen:  Teresa A. May-Benson, ScD, OTR/L. FAOTA

 

Açıklama: Eğitim sırasında duyu bütünleme referans çerçevesi kullanımıyla, klinik değerlendirme ve çocuklardaki praksi sorunlarının müdahalesi vurgulanarak, praksinin bileşenlerinin değerlendirmesi sunulacaktır.   Çeşitli praksi sorunlarının işlevsel performansa olan etkileri vurgulanacaktır. Duyu bütünleme tedavi modeli içerisinde, ideasyon, motor planlama, sıralama, bilateral koordinasyon ve öngörülen sıralı hareketlerdeki sorunları gözlemleme, değerlendirme, klinik yorumlama ve tanımlama çerçevesi sunulacaktır. Praksi sorunlarının tanımlanması ve tedavisinde gözlem becerilerini ve klinik yorumlamayı geliştirmek için klinik gözleme dayalı değerlendirme sunulacaktır.  Dil ve konuşma terapistleri için uygun olan, praksiyi desteklemek için bilişsel ve dil tabanlı stratejilerle beraber ergoterapistler ve fizyoterapistler için pratik müdahale stratejileri, video kayıtlar, vaka çalışmaları ve ders formatları aracılığıyla vurgulanacaktır.

 

Hedefler:  Bu kursun sonunda katılımcılar şunları yapabileceklerdir:

 

1.         Çeşitli praksi bozukluklarının altında yatan nöral ve duyusal mekanizmaları tanımlayabilecektir.

2.         İdeasyondan, uygulama sorunlarına kadar praksi bozukluklarını gözlemleyebilecek, değerlendirebilecek ve aralığını ayrıştırabilecektir.

3.         Tedavi ilkelerini klinik yorumlama kullanarak farklı sorunlara uygun şekilde uygulayabilecektir.

4.         Praksi işlevini desteklemek için bilişsel ve dil tabanlı stratejileri tanımlayabilecektir.

5.         Çeşitli praksi sorunlarının işlevsel performansı nasıl etkilediğini tanımlayabilecektir.

6.         Performansı geliştirmek için stratejiler ve tedavi planı tanımlayabilecektir.

 

Eğitmen Hakkında: 

Teresa A. May-Benson, ScD, OTR / L, FAOTA, Spiral Foundation'ın Yöneticisi ve OTA The Koomar Center'da ergoterapisttir. Spiral Vakfı'nın Duyu Bütünleme Araştırma Merkezi ve Laboratuvarı aracılığıyla duyu bütünleme ile ilgili araştırmalar yürütmektedir. Duyu Bütünleme teorisi ve müdahalesi konusunda tanınmış bir öğretim görevlisi ve araştırmacısıdır, praksi ve duyu bütünleme üzerine kitap bölümleri ve makaleler yazmıştır ve doktora tezini ideasyonel praksi üzerine tamamlamıştır. Dr. May-Benson, lisans derecesini Ohio Eyalet Üniversitesi'nden ve yüksek lisans derecesini Boston Üniversitesi'nden duyu bütünleme ve okul temelli terapi üzerine yoğunlaşarak almıştır. Boston Üniversitesi Doktora Programında Anne ve Çocuk sağlığı üzerine terapötik çalışmaları mevcuttur. İdeasyonel Praksi alanındaki çalışmalarından dolayo AOTA'dan Virginia Scardinia Mükemmellik Ödülü'nü aldı.