CLASI kursları Duyu Bütünleme teorisini geliştiren A. Jean Ayresin birinci ve ikinci kuşak öğrencileri tarafından sunulan ve Uluslararası Ayres Duyu Bütünleme Eğitim Komitesi (ICEASI) onaylı bir programdır. CLASI Ayres Duyu Bütünleme programı toplam dört bölüm ve 6 modülden oluşmaktadır. Birinci bölüm olan 1.modülde duyu bütünleme teorisi ve duyu bütünlemenin nörobiyolojik kökenleri, ikinci bölüm olan 2&3. modülde duyu bütünleme bozukluklarının değerlendirilmesi ve özel değerlendirme materyalleri, üçüncü bölüm olan 4&5. modülde testler/değerlendirmeler sonucunda elde edilen verilerin yorumlanması ve bu veriler ışığında terapi hedefleri ile Ayres Duyu Bütünleme Uygunluk Ölçütü, dördüncü bölüm olan 6. modülde ise terapi ve terapinin etkinliğinin değerlendirilmesi konu alınmaktadır. Dördüncü modül pratik-klinik bir bölümdür ve katılımcılar uzmanlar ile birlikte terapi deneyimi edinmektedirler.Tüm modülleri tamamlayan katılımcılar, programda öğrenmiş oldukları veriye dayalı karar verme basamaklarına göre bir vaka değerlendirip, müdahale programı düzenleyeceklerdir. Düzenlemiş oldukları bu müdahaleyi 40 dakikalık bir seans şeklinde videoya kaydedip değerlendirme kuruluna tüm evraklarla teslim ederler. Video ve evrakların değerlendirilmesinden sonra uygun puan alan bütün katılımcılar uluslararası sertifika numarası ile birlikte CLASI, ICEASI ve Duyu Bütünleme Derneği onaylı CASI (Certificate in Ayres Sensory Integration) sertifikası alarak uluslararası uygulamacı ünvanı alırlar. Sertifkalı bütün terapistler uluslararası ve ulusal platformda yayımlanmakta olan elektronik ortamda sıralanmaktadırlar.NOT: SADECE TÜM MODÜLLERE KAYIT KABÜL EDİLMEKTEDİR ! Kayıtlar tüm modüllere yönelik yapılmakta olup, sadece bir veya birkısım modüllere kayıt alınmamaktadır.Modül 1: Ayres Duyu Bütünleme teorisinin nörobiyolojik kökenleri, sistematik bilimsel araştırmalar ile elde edilen duyu bütünleme fonksiyon ve bozukluğu kalıpları, değişik duyusal modalitelerin fonksiyon ile ilişkilerine dair bilimsel araştırmalar ve terapiye yönelik ipuçlarının işlendiği bir modüldür. 

Modül 2&3: Terapistlerin duyu bütünleme bozukluklarını değerlendirmeleri için SIPT ve EASI (CLASI ekibi tarafından yeni geliştirilmekte olan duyu bütünleme testi) dahil birçok testi öğrenmelerini içermektedir. Bu modülü bitiren terapistler duyu bütünleme bozukluğu olan bireyleri değerlendirme kabiliyetine sahip olabileceklerdir. Modül 2 katılımcıların test materyallerine oryantasyonlarını ve genel bilgi edinmelerini sağlar. Modül 3 ise katılımcıların eğitmen eşliğinde SIPT/EASI/SPM gibi değerlendirme materyallerini pratik ederek öğrenmelerini hedefler. Bu kursa katılan terapistlerin önceden gerekli online materyalleri bitirmiş olmaları gerekmektedir. Online materyaller Türkçe olup, kayıt yaptıran katılımcılara en az bir ay önce iletilmketedir. Bu modül materyal (SIPT (kit gerektiremeyen materyaller), SPM/SPM-P) gerektiren bir modüldür ve materyaller organizasyon tarafından sağlanır.

Modül 4&5: Katılımcılar bu bölümün 4. modülünde kullandıkları ölçek ve diğer değerlendirme yöntemleri ile elde ettikleri verilerin hangi duyu bütünleme bozukluğu kalıbına uyduğunu ve bu kalıba uygun tedavi yaklaşımı ile ilişkili bilgi edinecekler. 5. modülde ise uygunluk ölçeğini ve uygunluk ölçeğine göre tedavi planlamayı öğrenecekler.

Modül 6: duyu bütünleme teorisi temeline dayanarak klinik yorumlama ve bu sonuçlara dayanan müdahale desenleme ile uygulama konusunda beceri kazandırmak hedeflenmektedir. Kursun %50 si pratik olarak geçmektedir.

Modül 6'nın öğrenim hedefleri :

Klinik yorumlama becerilerini duyu bütünleme ile ilişkili olabilecek davranışları değerlendirmek için kullanabilecek
Duyu bütünleme bozukluğu olan çocuklar için terapi planlayıp uygulayabilecek
Adaptif cevap açığa çıkarmak için yapılan aktivitenin ardında yatan mantığı açıklayabilecek
Adaptif cevabın çocuğun uğraşı alanındaki katılımı ile ilişkisini tanımlayabilecek
Değişik teşhis guruplarında duyu bütünleme temeline dayanan uygulamalar kullanabilecek
Okul, ev ve toplumsal olmak üzere birçok ortamda duyusal stratejiler kullanabilecek
Duyusal stratejilerin kullanarak birçok durumda terapi uygulayabilecekler.


Program:

Modül 1: Dr. Susanne Smith Roley, OTD, OTR/L, FAOTA & Dr. Aymen BALIKÇI PT, PhD

Modül 2 & 3: Shay McAtee, MA, OTR/L, FAOTA & Dr. Aymen BALIKÇI PT, PhD

Modül 4&5 : Dr. Zoe Mailloux, OTD, OTR/L, FAOTA & Dr. Aymen BALIKÇI PT, PhD

Modül 6: Dr. Susanne Smith Roley, OTD, OTR/L, FAOTA & Dr. Aymen BALIKÇI PT, PhDPrograma dahil olanlar: Kurs notları,ikram ve öğle yemeği.


Modül 1 tarihi: 13-16 Ağustos 2018

Modül 2 &3: 8-11 Kasım 2018

Modül 4 & 5: 5-8 Şubat 2019

Modül 6: 7-11 Nisan 2019

Kurs Adresi: Sense On, Kavacık İstanbul

Saat: 08:30-17.00Kayıt ve ayrıntılı bilgi için, +90 505 052 38 80 / 0216 425 14 64Kimler katılabilir: Bu programa sadece ergoterapist, fizyoterapist ve dil-konuşma terapistleri katılabiir. Katılım şartları uluslararası şartlarla eşit olarak ve ICEASI tarafından belirlenmiştir.