ULUSLARARASI AYRES DUYU BÜTÜNLEME ® SERTİFİKA PROGRAMI 

 

 

Duyu Bütünleme vücuttan ve çevreden alınan duyusal bilgilerin işlemlenmesi, bütünlenmesi ve organize edilmesidir. Ayres Duyu Bütünleme, A.Jean Ayres tarafından tanımlanmış olan teori ve konsepte dayanır böylelikle diğer duyusal-tabanlı müdahalelerden temel konseptleri dolayısıyla ayrılır.

Ayres, duyu bütünleme teorisi ve müdahalesini ortaya koyan, değerlendirmeler geliştirmiş ve birçok çalışma yürütmüş olan araştırmacı ve klinisyendir. Yaptığı çalışmalardaki faktör analizlerinde; tutarlı duyu bütünleme fonksiyon ve disfonksiyon kalıplarını ortaya çıkarmıştır. Bu kalıplar tipik gelişen çocuklarda hangi duyusal ve motor alt birimlerin nasıl geliştiğini anlamamızı ve bu alt birimlerdeki problemlerin öğrenme ve davranışları nasıl etkilediğini çeşitli yollarla tanımlayabilmemizi sağlayarak direkt müdahale için gerekli olan, değerlendirme verilerinin deneysel olarak yorumlanabilmesine yardımcı olur.

CLASI kursları Duyu Bütünleme teorisini geliştiren A. Jean Ayresin birinci ve ikinci kuşak öğrencileri tarafından sunulan ve Uluslararası Ayres Duyu Bütünleme Eğitim Komitesi (ICEASI) onaylı bir programdır. CLASI Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programı toplam dört bölüm ve 6 modülden oluşmaktadır.


Modül 1: Ayres Duyu Bütünleme teorisinin nörobiyolojik kökenleri, sistematik bilimsel araştırmalar ile elde edilen duyu bütünleme fonksiyon ve bozukluğu kalıpları, değişik duyusal modalitelerin fonksiyon ile ilişkilerine dair bilimsel araştırmalar ve terapiye yönelik ipuçlarının işlendiği bir modüldür. 

Modül 2&3: Terapistlerin duyu bütünleme bozukluklarını değerlendirmeleri için SIPT ve EASI (CLASI ekibi tarafından yeni geliştirilmekte olan duyu bütünleme testi) dahil birçok testi öğrenmelerini içermektedir. Bu modülü bitiren terapistler duyu bütünleme bozukluğu olan bireyleri değerlendirme kabiliyetine sahip olabileceklerdir. Modül 2 katılımcıların test materyallerine oryantasyonlarını ve genel bilgi edinmelerini sağlar. Modül 3 ise katılımcıların eğitmen eşliğinde SIPT/EASI/SPM gibi değerlendirme materyallerini pratik ederek öğrenmelerini hedefler. Bu kursa katılan terapistlerin önceden gerekli online materyalleri bitirmiş olmaları gerekmektedir. Online materyaller Türkçe olup, kayıt yaptıran katılımcılara en az bir ay önce iletilmketedir. Bu modül materyal (SIPT (kit gerektiremeyen materyaller), SPM/SPM-P) gerektiren bir modüldür ve materyaller organizasyon tarafından sağlanır.

Modül 4&5: Katılımcılar bu bölümün 4. modülünde kullandıkları ölçek ve diğer değerlendirme yöntemleri ile elde ettikleri verilerin hangi duyu bütünleme bozukluğu kalıbına uyduğunu ve bu kalıba uygun tedavi yaklaşımı ile ilişkili bilgi edinecekler. 5. modülde ise uygunluk ölçeğini ve uygunluk ölçeğine göre tedavi planlamayı öğrenecekler.

Modül 6: Duyu bütünleme teorisi temeline dayanarak klinik yorumlama ve bu sonuçlara dayanan müdahale desenleme ile uygulama konusunda beceri kazandırmak hedeflenmektedir. Kursun %50 si pratik olarak geçmektedir.


Tüm modülleri tamamlayan katılımcılar, programda öğrenmiş oldukları veriye dayalı karar verme basamaklarına göre bir vaka değerlendirip, müdahale programı düzenleyebileceklerdir. Düzenlemiş oldukları bu müdahaleyi 40 dakikalık bir seans şeklinde videoya kaydedip değerlendirme kuruluna tüm evraklarla teslim etmelidirler. Video ve evrakların değerlendirilmesinden sonra uygun puan alan bütün katılımcılar uluslararası sertifika numarası ile birlikte CLASI, ICEASI ve Duyu Bütünleme Derneği onaylı CASI (Certificate in Ayres Sensory Integration) sertifikası alarak uluslararası uygulamacı ünvanı alırlar. Sertifkalı bütün terapistler uluslararası ve ulusal platformda yayımlanmakta olan elektronik ortamda sıralanmaktadırlar.

Ayres Duyu Bütünleme Modelinin uzun bir geçmişi vardır, Ayres tarafından orijinal olarak tanımlanan temel kavramlar onun birinci kuşak öğrencileri tarafından ülkemizde Sense-On Organizasyon ekibinin ev sahipliği ile siz değerli terapistlerle her yıl buluşmaktadır. (Eğitmenler ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.)

Bu benzersiz Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programına sizleri davet ediyoruz.

Mesleki yetkinliğinize Ayres Duyu Bütünleme modelini katmak için, yaptığınız tedavi içeriğinde direkt birinci kuşaktan edindiğiniz “doğru” yaklaşımları kullanarak değerlendirip analiz ettikten sonra yol haritanızı nasıl çizeceğinizi öğrenmek isterseniz iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Lütfen Unutmayın: Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programı katılım şartları Uluslararası şartlarla eşit olacak şekilde ICEASI tarafından belirlenmektedir. Belirtilen şartlara göre sertifika programına dahil olabilmeniz için Ergoterapi, Fizyoterapi veya Dil-Konuşma Terapisi alanlarından birinde lisansınızın bulunması gerekmektedir. 

 

 

ULUSLARARASI AYRES DUYU BÜTÜNLEME EĞİTMEN KADROSU 

 

Zoe Mailloux, OTD, OTR/L, FAOTA​

 

 

Zoe Mailloux Collaborative for Leadership in Ayres Sensory Integration (CLASI)' nin kurucularındandır. 1978-1984 yılları arasında Dr. Jean Ayres ile çalışarak duyu bütünleme ve otizm ile ilgili test geliştirme ve klinik araştırmalara katılmıştır. Zoe şuanda Thomas Jefferson Üniversitesinde Ergoterapi Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Kendisinin bu alanda çok sayıda dergi makalesi ve ders kitabı bölümü bulunmaktadır.  Zoe, yeni ve etkili yollarla çocuklar ve aileleri için yaşam memnuniyetini artıracak yenilikçi uygulamalarla ilgilenmektedir.

 

Susanne Smith Roley OTD, OTR/L, FAOTA

 

 

Susanne Smith Roley, pediatride 30 yılı aşkın deneyime sahip bir ergoterapisttir. Ergoterapideki lisans derecesini Indiana Universitesi'nde, yüksek lisans derecesini Boston Universitesi'nde doktora derecesini de Southern California Universitesi'nde tamamlamıştır. Güney Kaliforniya'daki Orange Country'de özel klinik çalışmalarına devam etmekte, aynı zamanda Collaborative for Leadership in Ayres Sensory Integration (CLASI)'nin kurucularındandır. Susanne duyu bütünleme teorisi ve uygulaması konusunda uluslararası kabul görmüş bir yazar ve eğitmendir.

 

Shay McAtee, MA, OTR/L

 

 

Shay McAtee, pediatride 35 yıldan fazla deneyime sahip bir ergoterapisttir. Dr. A. Jean Ayres tarafından verilen Advanced Sensory Integration kursuna (OT610) katıldıktan sonra, Shay, Sensory Integration ve Praxis Testlerinin (SIPT) standardizasyonu üzerine çalışan bir araştırma asistanı olarak kaldı. Şu anda Ayres Duyu Bütünleme kurslarında yeni geliştirilen EASI testi ve CLASI Sertifikası'nın oluşturulmasında yardımcı olmaktadır.

 

Roseann Schaaf, PhD, OTR/L, FAOTA

 

 

Philadelphia'daki Thomas Jefferson Üniversitesi Jefferson Sağlık Bilimleri Fakültesinde Profesör ve Ergoterapi bölüm başkanıdır. Ayrıca Jefferson Farber Nörobilim Enstitüsü'nde öğretim üyesidir. Nörobilim ve eğitim alanında ileri düzey derecesi olan bir ergoterapist, eğitimci ve araştırmacıdır.

Dr. Schaaf kariyerini duyusal işlemleme  ve duyu bütünleme zorlukları olan çocukların tedavisine ve bu konuda araştırmalara adamıştır. Dr. Schaaf, veriye dayalı karar verme aşamalarını (VDKV), rutin klinik uygulamalar ile  ergoterapi müdahalelerinin oluşturulması ve değerlendirilmesi için bir rehber olarak geliştirmiştir.

Dr. Schaaf'ın 70'in üzerinde yayını ve uluslararası sunumları bulunmaktadır. Otizm ve nörobilim alanında ileri düzey uygulamaları içeren “İleri Düzey Uygulama Sertifika Programlarını” ve Jefferson'daki Duyu Bütünleme Laboratuvarını yönetmektedir.

 

Sue Trautman, MA, OTR/L

 

Sue Trautman, California Pasadena'da, Center for Developing Kids'in kurucusudur. Sue’nun tutkusu duyu bütünlemedir ve bu konuda dünya çapında uzmanlık sertifikası kursları vermiştir. Okullar ve klinikler için birçok duyusal açıdan zengin ortamlar geliştirmiştir. Sue, Ayres Sensory Integration 2020 Vision ile yakından ilgilenmektedir. Ayrıca yeni geliştirilen test (EASI) için test materyallerinin geliştirilmesinde, koordinasyon alanında ve pilot testlerde yardımcı olmaktadır.

Shelly Lane, PhD, OTR/L, FAOTA

 

 

Shelly J. Lane, Newcastle Üniversitesi Ergoterapi Bölümündedir. 35 yıldan fazla bir süredir pediatrik ergoterapi uygulamaları, eğitim ve burs alanlarını, engelli çocuklarda duyu bütünlemenin yanı sıra ergoterapi alanındaki sinirbilim uygulamalarına odaklandı. Mevcut araştırma alanları arasında; dispraksi, erken tanı, travma veya ihmal yaşayan küçük çocuklar için en iyi uygulama duyu bütünleme zorluklarının ve ergoterapi müdahalelerinin fizyolojik ilişkilerinin anlaşılması bulunmaktadır.

 

Dr. Annie Baltazar Mori, OTD, OTR/L 

 

 

Lisanslı bir pediatrik ergoterapist olan Dr. Annie Baltazar Mori, klinikler, okul öncesinde, okullar (K - 12. sınıf), evler ve toplum dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda bireysel ve grup oturumlarına liderlik etmiştir. 2000 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi Ergoterapi alanında doktora ve yüksek lisans derecesi aldı. Terapötik yaklaşımını ve tedavi planlamasını yönlendirmek için kullandığı duyusal entegrasyon konusunda ileri eğitim gördü. Thomas Jefferson Üniversitesi'nde otizmde ileri pratik sertifika kursları veren yardımcı bir eğitmendir. Düzenli olarak araştırmaya katılır ve ergoterapi ve duyu bütünleme alanında yoğunlaşan birkaç bilimsel araştırma makalesi yazmıştır (Baltazar Mori, 2007; 2014; Koester ve diğerleri, 2014; Mailloux ve diğerleri, 2014).

 

 Gina Geppert Coleman, MA, OTR/L 

 

 

Gina Geppert Coleman, duyusal çerçeve kullanarak  küçük çocuklar, çocuklar ve genç yetişkinlerle çalışan ve 35 yıldan fazla deneyime sahip olan bir ergoterapisttir. Loyola Marymount Üniversitesi'nden matematik lisans derecesi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Ergoterapi alanında yüksek lisans derecesi aldı. California Üniversitesi'ndeyken, Dr. Ayres’in gözetimi altında eğitim ayrıcalığına sahipti. Gina, şu anda Redondo Beach, PlaySense'te çalışmaktan mutluluk duyuyor, burada çeşitli duyu bütünleme sorunları olan çocuklar için değerlendirme-danışmanlık yapıyor ve bireysel tedavi sağlıyor. Ebeveynlere, öğretmenlere ve profesyonellere, duyu bütünleme sorunları olan çocuklar için gerekli desteği sağlama amacıyla duyu bütünleme kavramlarını anlamalarına yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyuyor.

 

Türkiye Eğitim Ekibi:

Aymen Balıkçı, PT, PhD (Eğitim Lideri)

Duygu Demirbaş, OT, MSc (Cand.) (Asistan Eğitmen)

Zeynep Özdemir, OT (Asistan Eğitmen)

Mustafa Sağlıyan, OT (Asistan Eğitmen)

 

Dr. Fzt. Aymen Balıkçı

 

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını 2010 yılında Marmara Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalında, Doktorasını ise 2018 yılının başında Kocaeli Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalında “Taktil uyaranların, elektrofizyolojik, nöroanatomik ve davranışsal etkileri” adlı araştırma konusu ile tamamlamıştır. Mezun olduğundan bu yana pediatrik popülasyon ile çalışmaktadır. 2010 -2018 yılları arasında Amerika, İngiltere ve Avrupanın birçok ülkesinde Duyu Bütünleme, NDT/Bobath, DIR/Floortime, Bağlanma (DMM ve SAI gibi) , Pediatrik Yeme ve Beslenme Bozuklukları (SOS Feeding Therapy ve The Get Permission Approach gibi), Pediatrik Masaj, İşitsel Terapi  ve nörobilim ile ilgili birçok eğitime katılmıştır. Ayrıca Avrupa ve Amerikalı birçok bilim insanı ile ortak çalışmalar yürütmektedir. Amerika ve Avrupa’dan birçok dernek ve organizasyonla Türkiye’de özellikle duyu bütünleme ve gelişimin diğer alanlarına yönelik ortak eğitim organizasyonları düzenlemekte ve birçoğunda eğitmen olarak bulunmaktadır. Uluslararası Ayres Duyu Bütünleme Eğitimi Koalisyonu (ICEASI) kurucu üyesi olan uzman aynı zamanda yeni geliştirilmekte olan Ayres Duyu Bütünleme Değerlendirme testi (EASI) için uluslararası eksperlerden biri olarak görev yapmaktadır. Halen birçok üniversitenin ergoterapi ve fizyoterapi bölümünde pediatrik rehabilitasyon alanına yönelik lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Duyu Bütünleme Derneğinin kurucusudur ve aynı derneğin yönetim kurulu başkanıdır. Alanda birçok bilimsel yayını bulunmaktadır. Ayres Duyu Bütünleme konulu bir kitabın çeviri editörlüğünü yapmıştır ve Ayres Duyu Bütünleme konusunda kitap bölümü yazmıştır. Erken dönem deneyimlerinin, davranışsal, elektrofizyolojik ve nöroanatomik etkileri üzerine araştırmaları devam etmektedir. Ayrıca çocukluk döneminde görülen minör nörolojik bozuklukların (dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite, otizm, gelişimsel koordinasyon bozukluğu, duyu bütünleme ve praksi bozuklukları gibi) yaşamın ilk bir yılındaki belirteçleri ve bunların erken müdahalesi hem klinik hem de akademik özel ilgi alanını oluşturmaktadır.

 

Erg. Duygu Demirbaş

 

2019 yılında Ergoterapi lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olmuştur. Mezuniyeti sonrasında aktif olarak pediatrik popülasyon ile çalışmaya başlamıştır. 2020 yılında Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır ve hala devam etmektedir.

Lisans sürecinde çeşitli sempozyum ve kongrelerde katılımcı olup, çalışma arkadaşları ile yürüttüğü “Duyu Bütünleme Temelli Müdahale Üzerine Yapılan Araştırmanın Sonuçları” konulu çalışmayı sunmak üzere Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Sempozyumunda konuşmacı olarak yer almıştır. Bunun yanında kabul edilen bildirilerini sunmak üzere Mayıs 2018 tarihinde Güney Afrika, Cape Town’da Dünya Ergoterapi Kongresinde (WFOT, 2018) yer almıştır.

Mezuniyetiyle sonrasında aktif olarak pediatrik popülasyon ile çalışmaya başlamıştır. Dr. Fzt. Aymen Balıkçı’nın geliştirdiği H.E.P Modeli (Homeostasis – Enrichment- Plasticity) yaklaşımında ve Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programında Asistan Eğitmen olarak görev almaktadır.

 

Erg. Mustafa Sağlıyan

 

1997 yılında Kars’ta dünyaya geldim, Muğlalıyım. Muğla Ortaca Anadolu Lisesi(İngilizce)’nden mezun oldum. 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ergoterapi bölümüne başladım. Lisans eğitimim esnasında meslek ile alakalı kongre ve sempozyumlarda, sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. Üniversiteden onur öğrencisi olarak mezun oldum. Mesleğe adım attığım ilk andan itibaren pediatrik popülasyonla ilgili çalışmalarda bulundum. Öğrencilik hayatımda gönüllü olarak okullarda; engelli çocukların sosyal katılımı, akademik başarıyı arttırmaya yönelik sınıf içi genel düzenlemeler gibi alanlarda rol aldım. Mezuniyetimden itibaren Move to Play ve Sense On PT/OT kurumlarında pediatrik ergoterapist olarak çalışıyorum. Duyu bütünleme Derneğinde 2019’dan beri aktif rol almaktayım. Ergoterapist olarak otizm, down sendromu, serebral palsi, praksi, epilepsi gibi çocuk-ergen gruplarında çalışıyorum. Aynı zamanda bu grupların okul, ev ve çevre düzenlemelerini yapmaktayım. Günlük yaşam becerileri, akademiye destek, duyu ve iletişim temelli ergoterapi müdahaleleriyle uygulamalarıma devam etmekteyim. Aynı zamanda Teresa May-Benson tarafından geliştirilen ‘Test of Ideationel Praxis’ Testinin Türkiye’ye adaptasyonunu gerçekleştiriyorum. Uluslararası Ayres Duyu bütünleme Sertifika Programı - CLASI’ de asistan eğitmenlik yapmaktayım.

 

Erg. Zeynep Özdemir

 

 

1996 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. Samsun Tülay Başaran Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2015 yılında tam burslu olarak Bilgi Üniversitesi Ergoterapi bölümüne başlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kongre ve seminerlerde görevli öğrenci olarak yer almıştır. Bunun yanında bağımlılık, psikiyatri, nöroloji, ortopedi, pediatri gibi alanlarda çeşitli kurumlarda gözlem-uygulama stajlarını tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sense On bünyesinde aktif bir şekilde pediatrik popülasyonla çalışmaya başlamıştır. Ergoterapist olarak praksi, otizm, serebral palsi, epilepsi, down sendromu gibi çeşitli gruplarla günlük yaşamda beceri, akademik beceri, duyu-iletişim temelli ergoterapi seans programlarını yürütmektedir. Aktif olarak Sensory Integration and Praxis Tests(SIPT) uygulamaktadır. Duyu Bütünleme Derneği’nin 2019 yılından beri aktif üyesidir.

 

 

 

 

DETAYLAR

Eğitim Dili: Kursun eğitim dili İngilizce olup, bu konuda zorlanacak olan kursiyerlerimiz için çeviri ekibimiz tarafından anında çeviri hizmeti verilecektir.

Her bölüm için detaylı not kitapçıkları, kursiyerlere verilmesi gereken ek dökümanlar, değerlendirme yöntemleri ile ilgili dökümanların yanında

 öğlen yemeği, çay-kahve araları ve ikramlar 

SenseOn Organizasyon tarafından karşılanacaktır. 

 

TARİHLER

2021 Eğitim Programı Tarihleri Çok Yakında!


Kayıt ve ayrıntılı bilgi için,

+90 5050523880

0537 790 2507

Erg. Duygu Demirbaş